PipPlus

PipPlus 1.0

PIP PLUS là một phong tục bổ sung được thiết kế cho Movie Maker
Người dùng đánh giá
3.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
RehanFX
PIP PLUS là một phong tục bổ sung cho Movie Maker. Nó cho phép làm cấp cao cấp của riêng hiệu ứng và chuyển động nhẹ nhàng qua xml diện làm Picture-In-Bức tranh, Bức tranh hoạt ảnh, Biên giới và Overlays.The hiệu ứng làm việc trong xem thử chế độ như vậy là cuối cùng vẽ chế độ mà không tham số đang thay đổi và còn nhiều hơn nữa.
Thông tin được cập nhật vào: